Tôi có cần đóng thuế và/hoặc phí khi đăng ký Plus không?

Thuế

Khi đăng ký Duolingo Plus bạn có thể cần phải đóng thuế, tùy vào luật thuế tại nơi bạn sống. Tất cả các khoản thuế sẽ được liệt kê chi tiết trong hóa đơn sau khi bạn hoàn thành thanh toán. Khi thực hiện hoàn trả đăng ký Duolingo Plus, các khoản thuế áp dụng cũng sẽ được hoàn trả.

 

Phí bổ sung

Google Play và Apple:  Nếu bạn đăng ký qua ứng dụng di động, Google Play và Apple, vui lòng liên hệ với họ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tỷ giá hoặc thuế, phí.

Web: Nếu bạn mua một gói Duolingo Plus trên trang web của chúng tôi, công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của bạn sẽ thu phí tỷ giá. Do tỷ giá biến động theo ngày, tỷ giá khi thực hiện hoàn trả có thể sẽ khác. 

Vui lòng liên lạc với ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin chi tiết về tỷ giá hoặc các khoản phí.