Làm cách nào để cài đặt mục tiêu hàng ngày?

Khi tạo tài khoản Duolingo, bạn có thể chọn mục tiêu hàng ngày. Việc chọn mục tiêu hàng ngày sẽ giúp bạn giữ vững động lực học tập ngôn ngữ. Mục tiêu đó có thể là từ Dễ (10 KN) tới Siêu khó (50 KN), vui lòng xem thêm chi tiết ở phía dưới.

  • Dễ = 10 KN
  • Bình thường = 20 KN
  • Khó = 30 KN
  • Siêu khó = 50 KN 

Bạn có thể thay đổi mục tiêu bất kỳ lúc nào! Bạn có thể thay đổi mục tiêu hàng ngày trên web tại đây. Nếu bạn sử dụng ứng dụng Android/iOS, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấn vào mục Hồ sơ (biểu tượng gương mặt)
  2. Nhấn vào Cài đặt/biểu tượng bánh răng
  3. Kéo xuống và chọn 'Sửa mục tiêu hàng ngày'
  4. Thay đổi mục tiêu và sau đó nhấn 'Lưu lại'