Bảng Thành tích là gì?

Người dùng đạt được các Thành tích khi hoàn thành một mốc tiêu chí hoạt động nhất định hoặc một hành động cụ thể.

Mỗi thành tích đều chia ra thành các cấp độ, bạn cần hoàn thành cấp độ đầu tiên để tiến tới cấp độ thứ hai, lần lượt như vậy.

Lửa rừng: Streak Đã đạt
Số cấp độ: 10
Cấp độ 1: 3 ngày
Cấp độ 2: 7 ngày
Cấp độ 3: 14 ngày
Cấp độ 4: 30 ngày
Cấp độ 5: 50 ngày
Cấp độ 6: 75 ngày
Cấp độ 7: 125 ngày
Cấp độ 8: 180 ngày
Cấp độ 9: 250 ngày
Cấp độ 10: 365 ngày

Cao nhân: Tổng số KN đã đạt
Số cấp độ: 10
Cấp độ 1: 100 KN
Cấp độ 2: 250 KN
Cấp độ 3: 500 KN
Cấp độ 4: 1000 KN
Cấp độ 5: 2000 KN
Cấp độ 6: 4000 KN
Cấp độ 7: 7500 KN
Cấp độ 8: 12500 KN
Cấp độ 9: 25000 KN
Cấp độ 10: 30000 KN

Học giả: Số từ đã học
Số cấp độ: 10
Cấp độ 1: 50 từ
Cấp độ 2: 100 từ
Cấp độ 3: 175 từ
Cấp độ 4: 250 từ
Cấp độ 5: 350 từ
Cấp độ 6: 500 từ
Cấp độ 7: 750 từ
Cấp độ 8: 1000 từ
Cấp độ 9: 1500 từ
Cấp độ 10: 2000 từ

Hoàng tộc: Mỗi khi đạt một cấp độ của một kỹ năng bạn sẽ nhận được một Vương miện
Số cấp độ: 10 
Cấp độ 1: 3 vương miện
Cấp độ 2: 7 vương miện
Cấp độ 3: 12 vương miện
Cấp độ 4: 18 vương miện
Cấp độ 5: 25 vương miện
Cấp độ 6: 35 vương miện
Cấp độ 7: 50 vương miện
Cấp độ 8: 65 vương miện
Cấp độ 9: 80 vương miện
Cấp độ 10: 100 vương miện

Quán quân: Tăng lên theo thứ hạng bảng xếp hạng tuần của bạn
Số cấp độ: 10
Cấp độ 1: Đồng
Cấp độ 2: Bạc
Cấp độ 3: Vàng
Cấp độ 4: Lam ngọc
Cấp độ 5: Hồng ngọc
Cấp độ 6: Ngọc lục bảo
Cấp độ 7: Thạch anh tím
Cấp độ 8: Ngọc trai 
Cấp độ 9: Hắc diệu thạch
Cấp độ 10: Kim cương

Thiện xạ: Chinh phục các bài học mà không mắc lỗi sai nào để mở khóa từng cấp độ của thành tích này
Số cấp độ: 5
Cấp độ 1: 1 bài học hoàn hảo
Cấp độ 2: 5 bài học hoàn hảo
Cấp độ 3: 20 bài học hoàn hảo
Cấp độ 4: 50 bài học hoàn hảo
Cấp độ 5: 100 bài học hoàn hảo

Chiến binh: Hoàn thành tất cả các kỹ năng trong một khóa học đạt đến cấp độ Vương miện nhất định
Số cấp độ: 5
Cấp độ 1: tất cả các kỹ năng trong khóa học đạt cấp độ 1
Cấp độ 2: tất cả các kỹ năng trong khóa học đạt cấp độ 2
Cấp độ 3: tất cả các kỹ năng trong khóa học đạt cấp độ 3
Cấp độ 4: tất cả các kỹ năng trong khóa học đạt cấp độ 4
Cấp độ 5: tất cả các kỹ năng trong khóa học đạt cấp độ 5

Người chiến thắng: Đạt vị trí #1 trên Bảng xếp hạng
Số cấp độ: 1

Huyền thoại: Đạt vị trí #1 của Giải đấu Kim cương
Số cấp độ: 1

Quân sư: Đọc mẹo của một kỹ năng (iOS và Android) và bạn sẽ ghi được thành tích nàySố cấp độ: 1

Thân thiện: Theo dõi bạn bè
Số cấp độ: 1

Dũng sĩ cuối tuần: Học vào cuối tuần
Số cấp độ: 1

Ăn ảnh: Để đạt thành tích này bạn chỉ cần tải ảnh hồ sơ lên
Số cấp độ: 1

Vượt thử thách (iOS): Đạt điểm KN trong thử thách Siêu KN 
Số cấp độ: 5
Cấp độ 1: 40KN 
Cấp độ 2: 120KN 
Cấp độ 3: 500KN 
Cấp độ 4: 1,000KN 
Cấp độ 5: 5,000KN 

Sau khi hoàn toàn chinh phục xong thành tích sẽ chuyển sang màu vàng kim.

Thành tích nằm ở đâu?

  • iOS- Hồ sơ>kéo xuống trang hồ sơ cho tới khi thấy bảng thành tích
  • Android- Hồ sơ>kéo xuống trang hồ sơ cho tới khi thấy bảng các thành tích
  • Web- Kéo xuống trang chủ cho tới khi nhìn thấy bảng thành tích ở góc bên phải và chọn 'xem tất cả'.
    Capture.PNG