Làm cách nào để kiểm tra tình trạng gói đăng ký?

Bạn có thể xem tình trạng gói đăng ký của bạn trên chính nền tảng mà bạn sử dụng khi đăng ký.

Web:

 1. Đăng nhập trên trình duyệt web (ví dụ như Chrome)
 2. Theo đường dẫn này: https://www.duolingo.com/settings/plus
  Bạn sẽ tới trang này:
 3. Nếu bạn không thấy trang này hiện lên sau khi ấn vào đường dẫn, hãy ấn vào Ảnh hồ sơ > cài đặt > bạn sẽ tìm thấy mục Duolingo Plus ở phía bên phải màn hình.
 4. Trong mục này bạn có thể kiểm tra tình trạng gói đăng ký, ngày thanh toán tiếp theo, hủy đăng ký hoặc cập nhật thông tin thanh toán.

iOS:

 1. Trên thiết bị iPhone, iPad, hoặc iPod touch của bạn, hãy vào phần cài đặt hệ thống thiết bị > [tên của bạn] /Apple ID
 2. Nhấn vào Đăng ký
 3. Tìm Đăng ký Duolingo. Nếu gói đăng ký đã 'hết hạn', có nghĩa gói đăng ký sẽ hết hạn vào ngày hôm đó. Nếu hiện thông tin 'gia hạn/ngày thanh toán tiếp theo', thì đăng ký của bạn sẽ được gia hạn vào ngày đó. 

Android:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở cài đặt thiết bị > Google > Quản lý Tài khoản Google.
 2. Ở góc phía trên, chọn Thanh toán & đăng ký.
 3. Chọn Quản lý giao dịch mua, Quản lý các mục đặt chỗ hoặc Quản lý gói đăng ký.
 4. Để xem thêm chi tiết, hãy chọn một mục cụ thể.