Làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ gốc?

Để thay đổi ngôn ngữ gốc của khóa học, bạn chỉ cần thêm một khóa học MỚI dành cho người nói ngôn ngữ đó.

Bạn cũng có thể làm theo các hướng dẫn sau nếu bạn vô tình thêm một khóa học bị nhầm ngôn ngữ gốc/ngôn ngữ giao diện người dùng. 

Web:

  1. Ấn vào lá cờ biểu tượng ngôn ngữ ở góc phải phía trên màn hình.
  2.  Từ danh sách trỏ xuống, hãy chọn 'Thêm khóa học mới'.
  3. Từ trang các khóa học ngôn ngữ, ấn vào danh sách xổ xuống ở góc phải và chọn ngôn ngữ gốc mà bạn muốn, giao diện của khóa học sẽ là ngôn ngữ này.  

Sau đó bạn sẽ thấy danh sách các khóa học dành cho người nói ngôn ngữ mà bạn đã chọn.

iOS/Android:

  1. Nhấn vào biểu tượng lá cờ ở góc trên bên trái màn hình.
  2. Từ danh sách xổ xuống, kéo sang cho tới khi bạn thấy +Khóa học.
  3. Bạn sẽ đi tới trang các khóa học.  Kéo xuống để tìm và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn chọn làm ngôn ngữ gốc của khóa học.