Làm cách nào để cập nhật phương thức thanh toán cho Duolingo Plus?

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin thanh toán / thẻ tín dụng sử dụng cho đăng ký Duolingo Plus, bạn sẽ cần cập nhật thông tin qua dịch vụ mà bạn đã sử dụng khi đăng ký ban đầu.
iOS:

Sửa phương thức thanh toán:

 1. Mở phần Cài đặt ứng dụng.
 2. Nhấn vào tên của bạn.
 3. Nhấn Thanh toán & giao hàng. Bạn có thể sẽ cẩn phải đăng nhập bằng Apple ID
 4. Để cập nhật phương thức thanh toán, hãy nhấn vào phương thức thanh toán và sửa thông tin của bạn. 
 5. Để thay đổi thứ tự các phương thức thanh toán, nhấn nút sửa, rồi sử dụng biểu tượng di chuyển thứ tự.

Để thêm phương thức thanh toán, hãy nhấn Thêm phương thức thanh toán.

Để xóa một phương thức thanh toán, hãy nhấn sửa, sau đó chọn nút xóa.

Lưu ý: Bạn có thể sẽ cần phải nhập mã bảo mật in trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Nếu bạn thấy Apple Pay sau 4 ký tự cuối của thẻ, hãy đi tới Ví ứng dụng và sửa thông tin thẻ.

Android:

Sửa phương thức thanh toán:

 1. Mở ứng dụng Google Play.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng hồ sơ, Nhấn Thanh toán & đăng ký > Phương thức thanh toán > Thêm > Cài đặt thanh toán.
 3. Nếu được yêu cầu, hãy đăng nhập vào Google Pay.
 4. Dưới mục phương thức thanh toán bạn muốn gỡ, hãy nhấn sửa.
 5. Thực hiện thay đổi. 
 6. Nhấn Cập nhật.

Thêm một phương thức thanh toán:

 1. Mở ứng dụng Google Play.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn biểu tượng hồ sơ, Nhấn Thanh toán & gói đăng ký > Phương thức thanh toán > Thêm phương thức thanh toán.
 3. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn thêm.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Google Pay tại India làm phương thức thanh toán, bạn sẽ cần phải cập nhật UPI ID của bạn. 

Xóa một phương thức thanh toán:

 1. Mở ứng dụng Google Play.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng hồ sơ, Nhấn Thanh toán & đăng ký > Phương thức thanh toán > Thêm > Cài đặt thanh toán.
 3. Nếu được yêu cầu, hãy đăng nhập vào Google Pay.
 4. Dưới phương thức thanh toán bạn muốn gỡ, nhấn Xóa > Xóa.

Web / Stripe:

 1. Đăng nhập tài khoản Plus của bạn trên trình duyệt web.
 2. Đi tới trang cài đặt từ danh sách phía trên bên phải.
 3. Ấn vào Duolingo Plus.
 4. Ấn vào Cập nhật phương thức thanh toán và nhập thông tin thẻ mới.
 5. Ấn Lưu thay đổi khi hoàn thành. Từ nay tất cả các hóa đơn sẽ được thanh toán qua phương thức thanh toán mới.