Tôi bị tính phí Duolingo, nhưng tôi không có tài khoản/đăng ký nào

Nếu bạn bị tính phí Duolingo, nhưng bạn hoàn toàn không biết một tài khoản hay đăng ký Duolingo nào, vui lòng thử kiểm tra các trường hợp dưới đây:

  • vợ/chồng/người yêu hoặc thành viên gia đình có sử dụng phương thức thanh toán của bạn để thanh toán đăng ký
  • một tài khoản Google Play hoặc Apple ID được chia sẻ đã thực hiện thanh toán


Nếu bạn KHÔNG nằm trong các trường hợp trên, vui lòng kiểm tra chi tiết thanh toán. Thanh toán có thể nằm trong các trường hợp sau:
1. DUOLINGO GOOGLE: thanh toán đăng ký được xử lý qua Google Play. Bạn có thể báo cáo phí phát sinh trái phép tới Google Play tại đây.
2. DUOLINGO iTUNES: thanh toán đăng ký được xử lý qua iTunes/Apple. Nếu không có ai có thể sử dụng tài khoản iTunes của bạn, bạn có thể báo cáo chi phí phát sinh trái phép tới Apple tại đây.
3. DUOLINGO 1 THÁNG hoặc DUOLINGO 12 THÁNG: thanh toán đăng ký được xử lý qua web trên máy tính. Vui lòng Gửi một Báo cáo lỗi tại đây và chọn Vấn đề với mua hàng trong mục loại vấn đề. Thành viên nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn.