Làm cách nào để bật/tắt hiệu ứng hoạt hình?

Nếu bạn cần bật/tắt hiệu ứng hoạt hình trong bài học, bạn có thể thực hiện qua cài đặt thiết bị hoặc cài đặt trên web. Vui lòng đảm bảo bạn đã đăng nhập tài khoản Duolingo trước khi thực hiện.


Trên Web máy tính
1. Truy cập duolingo.com/settings/account
2. Kéo TẮT "Hiệu ứng hoạt hình" nếu bạn muốn tắt hiệu ứng hoạt hình. Kéo BẬT "Hiệu ứng hoạt hình" nếu bạn muốn bật hiệu ứng hoạt hình trên web.

animations_1_VI.png

Ứng dụng iOS
1. Mở cài đặt ứng dụng trên thiết bị iOS
2. Kéo xuống và nhấn 'Cấp quyền'
3. Nhấn 'Hiệu ứng'
4. Kéo Bật 'Giảm hiệu ứng' để tắt hiệu ứng hoạt hình. Kéo sang TẮT để bật hiệu hứng hoạt hình.


Ứng dụng Android
1. Mở Cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android
2. Kéo và chọn "Cấp quyền ứng dụng" → Gỡ hiệu ứng hoạt hình.
3. Kéo BẬT "Gỡ hiệu ứng hoạt hình" để tắt hiệu ứng hoạt hình. Kéo TẮT để bật hiệu ứng hoạt hình.

 

LƯU Ý: Để tắt hiệu ứng hoạt hình trên ứng dụng di động, bạn cần tắt qua cài đặt thiết bị. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng Duolingo cả trên ứng dụng di động và web máy tính bạn sẽ cần phải thay đổi cài đặt trên từng nền tảng riêng.