Làm cách nào để đổi thời gian nhận nhắc nhở luyện tập hàng ngày?

Để luôn nhớ luyện tập mỗi ngày và duy trì streak, bạn có thể cài đặt nhắc nhở luyện tập hàng ngày qua thông báo điện thoại hoặc email.

1. Nhấn vào mục Hồ sơ (biểu tượng gương mặt)

daily_practice_reminder_1_VI.png

2. Nhấn vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng)

daily_practice_reminder_2_VI.png

3. Kéo xuống mục "Thông báo"

4. Nhấn vào biểu tượng điện thoại để bật thông báo trong ứng dụng và nhấn vào biểu tượng phong bì thư để bật nhắc nhở qua email.

5. Điều chỉnh Thời gian nhắc nhở theo ý muốn

6. Nhấn "HOÀN TẤT" ở phía góc trên bên phải màn hình khi bạn hoàn thành

daily_practice_reminder_3_VI.png


Nếu bạn cần tắt nhắc nhở, tìm hiểu tại đây.

LƯU Ý: Nếu bạn chưa đồng ý cho phép Duolingo gửi thông báo tới thiết bị, bạn sẽ nhận thông báo yêu cầu cấp quyền. Hãy nhấn "Cho phép"..