Làm cách nào để khôi phục Trái tim?

Bạn không cần đợi Trái tim tự hồi phục! Hãy luyện tập các kiến thức cũ để khôi phục Trái tim nhé.

  1. Nhấn vào biểu tượng Trái tim ở phía trên giao diện
  2. Chọn "Luyện tập"

Với mỗi bài ôn tập bạn sẽ khôi phục được một Trái tim.

Các cách khác để khôi phục Trái tim:

  • Chờ đợi: Cứ mỗi 5 tiếng một Trái tim sẽ tự động hồi phục, nên bạn sẽ cần đợi 25 tiếng để khôi phục đủ năm Trái tim.
  • Dùng Đá quý: Nếu bạn vẫn muốn học Duolingo mà không phải chờ đợi hay làm bài ôn tập, bạn có thể dùng Đá quý để khôi phục Trái tim.
  • Plus: Người học có tài khoản Duolingo Plus có thể chọn bật tính năng Trái tim vô hạn.

LƯU Ý: Bạn sẽ không thấy Trái tim khi hoàn thành một bài luyện tập từ mục Trái tim.