Làm cách nào để bật/tắt chế độ tối?

Chế độ tối (hoặc chế độ ban đêm) giảm độ sáng của màn hình, để bạn có thể thoải mái học Duolingo trong các môi trường có độ sáng khác nhau. Hiện tại tất cả người dùng iOS và Android đều có thể sử dụng chế độ tối.

Android

Bật chế độ tối
1. Mở ứng dụng Duolingo trên thiết bị Android

2. Nhấn vào mục Hồ sơ (biểu tượng gương mặt)

3. Nhấn vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng)

4. Kéo xuống mục "Tổng quan" và chọn "Chế độ tối"

5. Bạn có thể chọn "Bật" để bật chế độ tối trong ứng dụng Duolingo. Hoặc bạn có thể chọn "Mặc định theo hệ thống" trong trường hợp cài đặt Android của bạn đã đặt về chế độ tối


Tắt chế độ tối
1. Mở ứng dụng Duolingo trên thiết bị Android

2. Nhấn vào mục Hồ sơ (biểu tượng gương mặt)

3. Nhấn vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng)

4. Kéo xuống mục "Tổng quan" và chọn "Chế độ tối"

5. Chọn "Tắt"iOS


Bật chế độ tối
1. Mở cài đặt ứng dụng iOS

2. Nhấn vào 'Hiển thị & Độ sáng'

3. Nhấn chọn 'Tối'

4. Nếu đang mở Duolingo, hãy đóng ứng dụng và mở lại. Sau đó ứng dụng của bạn sẽ hiển thị ở chế độ tối!Tắt chế độ tối
1. Mở cài đặt ứng dụng iOS

2. Nhấn vào 'Hiển thị & Độ sáng'

3. Nhấn chọn 'Sáng'

4. Hãy đóng ứng dụng và mở lại. Sau đó ứng dụng của bạn sẽ hiển thị ở chế độ sáng/ban ngày.LƯU Ý: Chế độ tối trên Duolingo đồng nhất với cài đặt hiển thị thiết bị iOS của bạn. Nếu bạn chuyển cài đặt hiển thị thiết bị về chế độ 'tối', tất cả các ứng dụng sẽ đều được đưa về chế độ tối.