Làm thế nào để cài đặt lại hoặc gỡ bỏ một ngôn ngữ từ Hồ sơ của tôi?

Bạn có thể cài đặt lại hoặc gỡ bỏ một khóa học ngôn ngữ qua giao diện web trên máy tính. Người học thường gỡ bỏ một khóa học nếu họ không muốn có ngôn ngữ đó trên tài khoản của mình. Nếu bạn muốn khởi động lại một khóa học (bắt đầu lại từ Cơ bản), bạn sẽ muốn cài đặt lại tiến trình. Bạn không thể thực hiện những tác vụ này trên ứng dụng của iOS/Android.

Làm thế nào để gỡ bỏ hoặc cài đặt lại một khóa học ngôn ngữ?

  1. Nhấn vào ảnh Hồ sơ của bạn (góc trên, bên phải), sau đó chọn "Cài đặt"
  2. Di chuyển đến trang "Ngôn ngữ" bằng cách chọn Học Ngôn ngữ từ thanh danh mục bên phải màn hình.
  3. Nhấn Đặt lại tiến trình hoặc Gỡ bỏ ngôn ngữ bên dưới nút lớn, màu xanh dương "Xem tất cả các khóa học ngôn ngữ".
  4. Màn hình dưới đây sẽ cho thấy tất cả các khóa học bạn đã đăng ký với cùng ngôn ngữ giao diện của bạn (ngôn ngữ dùng để học).
  5. a) Để gỡ bỏ một ngôn ngữ, vui lòng chọn nút màu đỏ có ghi "Gỡ bỏ".b) Để cài đặt lại một ngôn ngữ, vui lòng chọn nút màu xanh có ghi "Đặt lại tiến trình".

How_to_remove_or_reset_a_language_course.jpg

LƯU Ý:

Vui lòng lưu ý rằng bạn không thể hoàn tác khi đã gỡ bỏ hoặc cài đặt lại một khóa học.

Nếu bạn gỡ bỏ một ngôn ngữ, bạn luôn luôn có thể thêm ngôn ngữ đó trở lại, nhưng bạn sẽ mất tất cả mọi tiến trình và sẽ phải bắt đầu cây ngôn ngữ lại từ đầu.

Nếu bạn có những khóa học sử dụng những ngôn ngữ để học khác nhau, bạn sẽ phải đổi về những khóa học đó và lặp lại các bước để xóa khóa học. Nếu màn hình chỉ hiển thị một ngôn ngữ, nút "Gỡ bỏ" sẽ không có tác dụng và bạn chỉ có thể "Đặt lại tiến trình".