Kho truyện Duolingo là gì?

Kho Truyện Duolingo là một cách thu thập điểm KN vừa vui vừa hiệu quả thông qua các bài học tập trung vào kỹ năng đọc hiểu và nghe hiểu. Bạn sẽ cảm thấy vừa thư giãn vừa thử thách khi khám phá từng phần của các câu chuyện trong Kho truyện. Bạn có thể truy cập Kho Truyện tuyệt vời của Duolingo bằng cách nhấn vào thẻ Kho Truyện (biểu tượng quyển sách) trên ứng dụng của iPhone và ứng dụng web trên di động/máy tính. Chúng tôi đang tiến hành đưa Kho Truyện vào ứng dụng Android, hãy đợi nhé!

Hiện tại, bạn có thể thưởng thức các câu chuyện qua các ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức cho người nói tiếng Anh
  • Tiếng Anh cho người nói tiếng Bồ Đào Nha
  • Tiếng Anh cho người nói tiếng Tây Đào Nha
  • Tiếng Anh cho người nói tiếng Trung Quốc

Lưu ý quan trọng:

  • Để truy cập vào Kho truyện, bạn cần vượt qua điểm kiểm tra đầu tiên trên cây kỹ năng
  • Bạn có thể xem lại bất kỳ Câu chuyện nào đã hoàn thành/ màu vàng
  • Kho Truyện Duolingo KHÔNG khả dụng khi ngoại tuyến
  • Kho Truyện Duolingo KHÔNG áp dụng chung với tính năng Tăng gấp đôi KN

 

vi_stories.png