Đá quý/Lingot là gì?

Đá quý là tiền ảo dành cho tất cả người dùng thiết bị di động iOS và Android. Người sử dụng Web sẽ thấy Lingot, đây cũng là một loại tiền ảo

Bạn sẽ sử dụng Đá quý hoặc Lingot để hoàn thành các bài học trên Duolingo. Thường thì bạn sẽ nhận được Đá quý hoặc Lingot khi bạn hoàn thành mục tiêu KN hằng ngày

Bạn có thể sử dụng những tiền tệ ảo này để mua vật phẩm trong ứng dụng/cửa hàng. Nhấn vào mục Cửa hàng để mua sắm. Nếu bạn sử dụng web, bạn có thể ấn vào đây. Bạn sẽ thấy tổng số Đá quý/Lingot của bạn khi vào cửa hàng.  Bạn có thể sử dụng Đá quý cho nhiều tính năng khác nhau của ứng dụng, ví dụ như mua streak freeze, khôi phục trái tim hoặc đặt cược streak.