Làm cách nào để sắp xếp các nhận xét trên diễn đàn?

Bạn có thể sắp xếp các nhận xét trên Diễn đàn Duolingo hoặc trên mục Thảo luận đáp án bằng cách chọn "Sắp xếp theo..." ở góc trên bên phải, ngay phía trên nhận xét đầu tiên của chủ đề.

How_can_I_sort_forum_comments.png

Ở các thảo luận thông thường, sắp xếp mặc định là theo "Bài đăng hàng đầu" và ở các Thảo luận đáp án, sắp xếp mặc định là theo "Chủ đề hàng đầu". Bạn có thể sử dụng cửa sổ thả xuống để chọn cách sắp xếp bạn muốn đối với thảo luận đó. Các cách sắp xếp và ý nghĩa của từng cách:

Sắp xếp theo Bài đăng hàng đầu

Đây là sắp xếp mặc định của diễn đàn. Nói ngắn gọn, các nhận xét sẽ được sắp xếp theo số lượng bình chọn của nhận xét "chính". Nhận xét chính (nhận xét hàng đầu, hoặc trực tiếp trả lời cho bài đăng gốc) có số bình chọn cao nhất sẽ ở trên cùng, và các nhận xét "phụ" sẽ kèm theo, bất kể số bình chọn của mỗi nhận xét phụ này. Nhận xét kế tiếp để theo dõi là nhận xét "chính" phổ biến thứ nhì, và cứ như vậy.

Sắp xếp theo Chủ đề hàng đầu

Đây là cách sắp xếp mặc định trong các bài đăng Thảo luận đáp án. Một chủ đề là toàn bộ tập hợp các nhận xét (nhận xét "chính" và các nhận xét "phụ" của nhận xét "chính" đó). Vậy nên khi bạn chọn sắp xếp theo Chủ đề hàng đầu, hệ thống sẽ tính theo tổng số bình chọn và hạ bình chọn của mỗi chủ đề. Cách này đặc biệt phù hợp với mục Thảo luận đáp án, vì có rất nhiều nhận xét "chính" là các câu hỏi, và mọi người có xu hướng bình chọn cho những câu trả lời hữu ích hơn là những câu hỏi. Cách sắp xếp này sẽ giúp bạn tìm câu trả lời phổ biến nhanh và dễ dàng hơn trong lúc đang học.

Sắp xếp theo Mới nhất

Nhận xét chính gần nhất sẽ ở phía trên (cùng với những nhận xét phụ cùng chủ đề), sau đó sẽ là những nhận xét cũ hơn.

Sắp xếp theo Cũ nhất

Nhận xét cũ nhất sẽ ở trên cùng, nhận xét cũ thứ hai ở phía sau, và tiếp tục như vậy.