Làm cách nào để có Trái Tim Vô Hạn?

Là người đăng ký Duolingo Plus, bạn có thể chọn bật Trái Tim Vô Hạn. Bằng cách này, bạn sẽ không mất Trái tim mỗi khi trả lời sai trong một bài học. Để bật Trái Tim Vô Hạn, hãy thực hiện các bước đơn giản sau:

1. Đảm bảo bạn có ứng dụng Duolingo phiên bản mới nhất.
2. Mở ứng dụng Duolingo và ấn vào thẻ "Trái tim".
3. Ấn vào Vô hạn Plus.
4. Giờ đây bạn sẽ không bị mất trái tim nào dù trả lời sai.

Unlimited_Hearts__1_.JPG

Unlimited_Hearts__2_.JPG

Lưu ý: bạn cũng có thể bật Trái Tim Vô Hạn bằng cách ấn vào bảng điều khiển Plus.

Unlimited_Hearts__3_.JPG