Bảo mật dữ liệu & Duolingo: Chào mừng tới Quản lý dữ liệu Duolingo

Quản lý dữ liệu Duolingo là một cổng mới giúp bạn quản lý tất cả các dữ liệu của mình. Quản lý dữ liệu cho phép bạn truy cập tất cả các dữ liệu của mình, tải về, yêu cầu xóa dữ liệu và yêu cầu xóa tài khoản. Quản lý dữ liệu đem tới cho bạn thêm quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Duolingo thu thập những loại thông tin gì và sử dụng chúng như thế nào?

1. Giảng dạy & Học tập

Loại dữ liệu chính mà chúng tôi thu thập liên quan trực tiếp tới việc dạy và học. Chúng tôi thu thập dữ liệu người dùng đang học ngôn ngữ gì, đã hoàn thành những bài học và kỹ năng nào và thế mạnh từ vựng (tức là những từ đã được chứng minh là người dùng nắm vững). Bao gồm cả dữ liệu khi nào người dùng sử dụng Duolingo, họ đã hoàn thành bao nhiêu bài học và đã thực hiện mua những gì trong ứng dụng.

Đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi sử dụng tổng hợp dữ liệu này để cải thiện các khóa học và cách chúng tôi giảng dạy.

2. Hiệu suất ứng dụng

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu phục vụ cho mục đích hiệu suất ứng dụng, như loại thiết bị bạn đang sử dụng, phiên bản phần mềm hệ thống của bạn và phiên bản ứng dụng Duolingo mà bạn đang sử dụng.

Loại dữ liệu này được sử dụng cho việc báo cáo lỗi hay sự cố và để khắc phụ và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Ví dụ, khi chúng tôi phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng, chúng tôi sử dụng dữ liệu này đề theo dõi các sự cố có thể xảy ra vì vậy chúng tôi có thể khắc phục trước khi chúng gây ảnh hưởng tới bất kỳ người dùng nào.

3. Quảng cáo

Đối với quảng cáo, chúng tôi làm việc với các công ty bên ngoài hiển thị quảng cáo của họ trên Duolingo. Duolingo không chọn lựa quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên ứng dụng. Các quảng cáo này được chọn bởi các công ty bên thứ ba (như Google, Unity và Facebook). Bạn có thể thấy và kiểm soát loại thông tin mà những công ty quảng cáo này có quyền truy cập bằng cách xem sự quản lý dữ liệu bảo mật của họ. Google | Facebook.

Các quảng cáo này rất quan trọng để hỗ trợ sứ mệnh cung cấp giáo dục miễn phí tới tất cả mọi người của Duolingo.

4. Những việc chúng tôi không làm

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi không sử dụng quyền truy cập micrô trên thiết bị di động của bạn cho mục đích nào khác ngoài các bài tập nói trong khóa học của chúng tôi. Nếu có vẻ như bạn nhìn thấy những quảng cáo trên Duolingo đúng là sản phẩm hoặc thứ bạn đang tìm kiếm, đó là vì đối tác bên thứ ba về quảng cáo như Google hay Facebook đã thu thập những thông tin này về bạn bên ngoài Duolingo.

 

Bạn có thể đọc thêm về Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây (bằng tiếng Anh).

Bạn cũng có thể quan tâm:

Làm thế nào tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình?

Làm thế nào để xóa tài khoản và dữ liệu của tôi?