Làm thế nào tôi có thể xóa tài khoản và dữ liệu của mình?

Nếu bạn muốn xóa tài khoản và thông tin cá nhân của bạn, đi đến trang Duolingo Drive-Thru (bằng tiếng Anh) và chọn "Erase Personal Data" (Xóa Dữ Liệu Cá Nhân - nút to màu đỏ ở cuối trang).

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email đến địa chỉ chúng tôi có từ tài khoản của bạn để xác nhận yêu cầu xóa bỏ này. Bạn sẽ cần ấn vào đường dẫn trong email để xác nhận bạn muốn xóa tài khoản của mình. Khi bạn ấn vào đường dẫn xác nhận, tài khoản của bạn sẽ bị tắt và bạn sẽ không thể đăng nhập lại nữa. Chúng tôi áp dụng thời gian xét lại hồ sơ trong 7 ngày, trong trường hợp bạn có đổi ý. Email xác nhận sẽ có cả đường dẫn để hủy quy trình xóa tài khoản. Bạn chỉ có thể mở lại tài khoản qua đường dẫn được cung cấp, ngoài cách này bạn không thể đăng nhập. Một khi đã hoàn thành, hành động này không thể hoàn tác. Một khi quá trình xóa tài khoản đã hoàn thành, bạn sẽ nhận được email thông báo từ chúng tôi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tài khoản Duolingo của bạn, bao gồm Tinycards và Duoling dành cho học đường.

Xin lưu ý rằng nếu bạn là thành viên Duolingo Plus thông qua ứng dụng di động (Android hoặc iOS), tắt tài khoản sẽ không tạm dừng việc trả phí Plus, vì việc tính phí do Apple hoặc Google thực hiện. Vui lòng xem thêm tại bài viết này nếu bạn cần thay đổi cài đặt thanh toán Plus trên Apple và Google.

Thay vào đó, nếu bạn muốn tắt tài khoản (phương án thay thế có thể hoàn tác một phần để xóa tài khoản nhưng vẫn giữ tại tên đăng nhập), vui lòng tham khảo bài viết "Làm thế nào tôi có thể tắt tài khoản Duolingo của mình?".

Để có thêm thông tin về tài khoản và quyền riêng tư, vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi (bằng tiếng Anh).