Làm cách nào để đặt lại mật khẩu?

Trên Web:

Để đặt lại mật khẩu Duolingo qua trang web trên máy tính, hãy đi tới trang cài đặt mật khẩu của trang Duolingo. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và sau đó nhập mật khẩu mới mà bạn muốn thay đổi. Chọn một mật khẩu độc nhất mà bạn đang không sử dụng ở các trang web hay dịch vụ khác. Hãy nhớ ấn nút "LƯU THAY ĐỔI" sau khi bạn hoàn tất việc nhập mật khẩu mới.

How_do_I_reset_password__1_.png

Trên ứng dụng Android và iOS:

Để thay đổi mật khẩu Duolingo qua ứng dụng di động, hãy ấn vào thẻ Hồ sơ (ở phía cuối) và sau đó chọn Cài đặt (ở phía trên). Nếu bạn ấn vào trường Mật khẩu, bạn sẽ được chuyển tới màn hình mới để xác nhận mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

How_do_I_reset_password__2_.JPG

How_do_I_reset_password__3_.JPG

Các tài khoản Duolingo, Duolingo cho Học đường và Tinycards là một, và tên đăng nhập cùng mật khẩu của bạn sẽ được dùng chung cho các tài khoản này.

Nếu bạn quên mật khẩu hiện tại, vui lòng làm theo hướng dẫn này.