Làm thế nào tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình?

Nếu bạn muốn truy cập và xuất thông tin cá nhân của mình, đến trang Duolingo Drive-Thru và chọn "Truy cập dữ liệu cá nhân".

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi (bằng tiếng Anh).