Tại sao tôi không thể sử dụng những tính năng nhất định, ví dụ như kỹ năng Tán tỉnh, diễn đàn hoặc bảng xếp hạng?

Một vài thiết lập riêng tư và yêu cầu pháp lý có thể hạn chế sử dụng những tính năng nhất định trên Duolingo.

  1. Bạn có thể bật Thiết lập Riêng tư từ hồ sơ Tài khoản của bạn, tại đây:  https://www.duolingo.com/settings/privacy 

  2. Do những quy định của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), có thể bạn bị giới hạn truy cập vào những tính năng xã hội nhất định nếu bạn cung cấp thông tin rằng bạn dưới 13 tuổi. Vui lòng lưu ý rằng nếu bị hạn chế do độ tuổi, bạn sẽ không thấy các quảng cáo. 

  3. Nếu bạn là một học viên sử dụng lớp học của Duolingo Học đường, giáo viên của bạn có thể đã tắt những tính năng nhất định khi thiết lập lớp học. Nếu bạn muốn bật những tính năng này, bạn có thể yêu cầu giáo viên của mình thay đổi cài đặt hoặc rời lớp học.

Ví dụ về một số nội dung giáo viên có thể ẩn hoặc hạn chế: 

- Từ vựng có nội dung nhạy cảm (bia, rượu, v.v...)  
- Sử dụng Thảo luận
- Theo dõi bạn bè
- Kỹ năng bổ sung Tán tỉnh

 

LƯU Ý: Nếu bạn là người dùng KHÔNG bị hạn chế vì lý do tuổi tác và không thể sử dụng thảo luận:

  1. Vui lòng xác minh địa chỉ email của bạn qua cài đặt trên web máy tính tại đây.
  2. Kiểm tra Thiết lập riêng tưtại đây và kéo BẬT 'Bật diễn đàn thảo luận'.