Tôi có thể chia sẻ đăng ký Duolingo Plus của mình qua Chia sẻ gia đình Apple không?

Rất tiếc, bạn không thể chia sẻ Duolingo Plus. Điều này áp dụng cho tất cả mua sắm Trong Ứng dụng theo chính sách của Apple.