Làm cách nào để xác minh địa chỉ email?

Để thực hiện các tương tác trên Duolingo, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh địa chỉ email. Nếu bạn thay đổi email của mình, bạn sẽ cần xác minh lại. Có hai cách khác nhau để xác minh địa chỉ email trên trang web:

 

1) Đi tới trang cài đặt của bạn:

How_do_I_verify_my_email_address_-_VI_-_1.JPG

Hãy đảm bảo địa chỉ email chính xác và ấn vào mục "xác minh ngay" dưới hộp địa chỉ email. Thông báo sẽ chuyển sang màu xanh lá và chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn một email tới địa chỉ đã nhập.

Đăng nhập vào hòm thư tìm email gần nhất từ Duolingo.

 

How_do_I_verify_my_email_address_-_VI_-_2.JPG

 

Ấn vào nút "xác nhận email" và bạn sẽ được đưa trở lại Duolingo. Email của bạn đã được xác minh!

 

HOẶC

 

2) Nếu bạn muốn kết bạn, bình chọn thảo luận, đăng tin bài, hoặc nhận xét về các thảo luận trên diễn đàn mà email của bạn chưa được xác minh, bạn sẽ nhận được một thông báo ở cửa số phụ như thế này:

 

How_do_I_verify_my_email_address_-_VI_-_3.JPG

Cửa sổ phụ xuất hiện thông báo rằng chúng tôi đã gửi một email tới bạn và liệt kê danh sách các địa chỉ email mà chúng tôi đã lưu. Ấn Đồng ý để đóng cửa sổ phụ. Bạn vẫn sẽ cần tới hòm thư đến và xác minh email (xem ảnh chụp email phía trên).

Nếu địa chỉ email được liệt kê không đúng, bạn có thể chọn "sửa địa chỉ email" và thay đổi trong phần cài đặt (nhớ ấn nút "lưu" sau khi chỉnh sửa!)

Cửa sổ phụ này sẽ xuất hiện mỗi khi bạn cố thực hiện các tương tác xã hội trên Duolingo trong khi chưa xác minh địa chỉ email.