Làm cách nào để chuyển đổi khóa học trên Duolingo?

Bạn có thể học nhiều ngôn ngữ cùng lúc và lưu các quá trình của mình. Nếu bạn vô tình thay đổi ngôn ngữ giao diện sang một ngôn ngữ bạn không hiểu, vui lòng đọc bài viết này Tài khoản của tôi hiển thị ngôn ngữ tôi không hiểu! Làm cách nào để thay đổi trở lại?

Nếu đơn giản bạn chỉ muốn thêm hoặc chuyển sang khóa học khác trên Duolingo, hãy thực hiện theo các bước sau:

Trên web

Ấn vào biểu tượng lá cờ để chuyển đổi các khóa học. Trong mục Cài đặt, bạn cũng có thể khám phá các khóa học hoặc thay đổi khóa học trong cài đặt của bạn.

How_do_I_switch_my_Duolingo_course_language_-_VI_-_1.JPG

Trên ứng dụng iOS và Android

Nhấn vào biểu tượng Lá cờ ở góc trên bên trái để thay đổi khóa học ngôn ngữ.

How_do_I_switch_my_Duolingo_course_language_-_VI_-_2.JPG

Chọn khóa học hoặc ngôn ngữ bạn muốn chuyển đổi sang. Hãy lưu ý rằng nếu bạn thay đổi ngôn ngữ gốc, ứng dụng sẽ đổi sang giao diện bằng ngôn ngữ đó. Ví dụ, nếu bạn đang học tiếng Pháp dành cho người nói tiếng Anh và sau đó quyết định đổi sang học tiếng Pháp dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha, giao diện ứng dụng sẽ đổi sang ngôn ngữ gốc mới (tiếng Tây Ban Nha).

 

Lưu ý: Bạn sẽ không bao giờ mất tiến trình học khi chuyển đổi giữa các ngôn ngữ. Bạn có thể thay đổi giữa các khóa học miễn là bạn vẫn dùng cùng một tài khoản Duolingo. Nếu có vẻ như bạn bị mất tiến trình học, vui lòng chắc chắn rằng bạn đang đăng nhập Duolingo bằng cùng địa chỉ email/tài khoản bạn đã dùng trước đó.