Làm thế nào để tôi cho phép Duolingo sử dụng micrô trên Chrome?

Để có thể thực hành kỹ năng nói, hãy cho phép Duolingo truy cập và sử dụng micrô của bạn trên Google Chrome. Nếu bạn gặp vấn đề không phải do trình duyệt Google Chrome, có thể bạn nên xem qua bài viết Micrô của tôi đang không hoạt động. Tôi có thể sửa như thế nào?
 
Giải quyết vấn đề trên Google Chrome
 
Trong lần đầu tiên sử dụng Duolingo trên Google Chrome, bạn sẽ được hỏi để cho phép Duolingo sử dụng micrô của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo này xuất hiện ở góc bên trái màn hình, và bạn nên chọn "cho phép":
  
 

Nếu bạn vô tình "Chặn" không cho Duolingo sử dụng micrô, những thử thách cần dùng micrô sẽ không thể hoạt động được nữa. Có hai phương pháp dễ dàng bạn có thể dùng để chỉnh sửa quyền sử dụng micrô của bạn để cho phép Duolingo sử dụng micrô trở lại.
 
1) Khi bạn đang thực hiện một thử thách phát âm có yêu cầu sử dụng micrô, bạn sẽ có thể tìm thấy biểu tượng máy quay ở cuối thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn. Ấn vào biểu tượng máy quay ở cuối thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn, chọn "Luôn luôn cho phép https://www.duolingo.com truy cập micrô của bạn," sau đó ấn "Hoàn tất".


 
 
2) ​​Một cách khác để điều chỉnh là ấn "Bảo mật" ngay trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Một thông báo sẽ xuất hiện từ danh sách trỏ xuống để cài đặt micrô. Ấn "Cho phép" và sau đó tải lại trang để tải cài đặt đã cập nhật. 
 
micvi.png
 
Và thế là bạn đã sẵn sàng để sử dụng!