Tôi không nhớ tên đăng nhập, tôi phải đăng nhập thế nào?

Nếu bạn quên tên đăng nhập, bạn có thể thử đăng nhập bằng địa chỉ email.   

Bạn cũng có thể hỏi bạn bè hoặc người thân trong gia đình cũng có sử dụng Duolingo và đang theo dõi bạn để tìm tên đăng nhập của bạn trên bảng xếp hạng.