Có ai đó đã tạo tài khoản Duolilngo với email của tôi. Làm thế nào tôi có thể xóa nó và ngừng theo dõi?

Nếu bạn đang nhận được các email từ Duolingo, nhưng bạn không có ý định tạo tài khoản với Duolingo, có thể có người khác đã nhập địa chỉ email của bạn khi họ tạo tài khoản. May mắn thay, bây giờ bạn có toàn quyền kiểm soát tài khoản và có quyền để tắt hoạt động này bằng cách chứng thực bạn là người sở hữu email đó. Hãy thực hiện những bước đơn giản dưới đây để tắt tài khoản giả mạo:

1. Đến trang duolingo.com.

2. Ở mục "Đăng nhập", chọn "quên mật khẩu" và thực hiện các bước theo hướng dẫn để tự gửi cho bạn một email để đặt lại mật khẩu.

3. Kiểm tra email của bạn và ấn vào đường dẫn để đặt lại mật khẩu.

4. Chọn một mật khẩu mới và tiếp tục với Duolingo, đăng nhập vào tài khoản của bạn.

5. Đến phần "Cài đặt" và bên dưới "Tài khoản", thay đổi địa chỉ email sang địa chỉ khác và "Lưu thay đổi". Thay vào đó, nếu bạn muốn đồng thời xóa tài khoản của người khác, chọn "tắt tài khoản của tôi". Xác nhận.

Khi tạo một tài khoản Duolingo, sử dụng địa chỉ email của riêng bạn là điều bắt buộc, bạn không thể giả lập email hoặc dùng email người khác. Tạo ra một tài khoản bằng địa chỉ email không phải của bạn sẽ khiến bạn không thể khôi phục mật khẩu bị mất và nhận thông báo, và cũng cho phép người khác kiểm soát tài khoản và xóa tài khoản. Một tài khoản đăng ký bằng địa chỉ email không phải của bạn sẽ có rủi ro bị xóa bất kỳ lúc nào mà không có thông báo trước.