Làm cách nào để tìm kiếm, theo dõi và/hoặc chặn người dùng khác?

Bạn có thể theo dõi bất kỳ ai bạn thích trên Duolingo*. Bạn cũng có thể mời bạn bè cùng tham gia. Khi bạn theo dõi ai đó, họ sẽ xuất hiện trong Danh sách bạn bè của bạn, và các bạn có thể so sánh tổng điểm KN của các bạn. Trên web, bạn có thể xem Danh sách bạn bè ở trang chủ. 

LƯU Ý: Danh sách bạn bè khác với Bảng xếp hạng nơi bạn thi đua điểm KN hàng tuần với những người dùng Duolingo khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Bảng xếp hạng tại đây.

 

Trên danh sách bạn bè sẽ chỉ thể hiện điểm số KN tổng cộng.  Người bạn có điểm KN cao nhất sẽ đứng đầu danh sách. Bạn có thể giữ chuột ở danh sách bạn bè và cuộn con trỏ kéo xuống để tìm ai đó.

 

Làm cách nào để Tìm/Mời Bạn bè? 

Ở cuối danh sách bạn bè có một vài nút. Bạn có thể chọn tìm bạn bè trên Facebook bằng cách ấn "Tìm bạn trên Facebook". Bạn cũng có thể gửi lời mời ai đó qua email bằng cách ấn "Mời".

Nếu bạn bè của bạn đã sử dụng Duolingo và bạn biết tên đăng nhập hoặc tài khoản địa chỉ email của họ, bạn có thể tìm kiếm họ trên Duolingo.

mceclip2.png

 

Làm cách nào để Theo dõi/Bỏ theo dõi bạn bè? 

Bạn cũng có thể theo dõi những người bạn yêu thích trên Duolingo. Trên trang hồ sơ của họ, bấm vào nút "Theo dõi" để thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn. Họ không cần phải chấp nhận yêu cầu của bạn. Họ cũng có thể theo dõi lại bạn nếu họ muốn. Nếu họ chặn bạn, bạn sẽ không thể thêm, theo dõi hoặc liên hệ với họ. Số lượng người bạn có thể theo dõi tối đa là 1000. Bạn sẽ không thể theo dõi nhiều hơn 1000 người dùng. 

Để Bỏ theo dõi một người bạn, nhấn lại vào nút "Theo dõi" trên trang hồ sơ của người đó.

LƯU Ý: Nếu bạn không thể theo dõi người khác, tài khoản của bạn có lẽ đang không hoạt động. Vui lòng hoàn thành một bài học. Đồng thời bạn cũng nên kiểm tra xem đã xác minh email chưa.  

mceclip0.png

 

Làm cách nào để chặn ai đó?

Để chặn ai đó từ trang web, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Vào trang hồ sơ của họ
  2. Ấn vào biểu tượng ba dấu chấm ... ở phía bên phải
  3. Ấn vào "Chặn <username>"

Để chặn ai đó qua ứng dụng Android và iOS, hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Nhấn vào trang hồ sơ của người dùng
  2. Kéo xuống cuối trang, chọn "Chặn người dùng"
  3. Nhấn 'Chặn' để xác nhận

LƯU Ý: Bạn có thể bỏ chặn người dùng khi ấn 'Bỏ chặn người dùng'

 

*Giới hạn: 

  • Bạn sẽ không thể theo dõi hơn 1000 người dùng. Số lượng tối đa là 1000.
  • Bạn không thể theo dõi những người dùng có độ tuổi giới hạn (người học <13 tuổi).
  • Bạn không theo dõi được những người dùng cài đặt hồ sơ ở chế độ Riêng tư.
  • Nếu bạn chưa kích hoạt tài khoản, bạn sẽ không theo dõi được người dùng khác. Hãy hoàn thành một bài học để kích hoạt tài khoản nhé!