Làm thế nào để báo cáo lạm dụng?

Duolingo xem xét rất nghiêm túc việc lạm dụng. Chúng tôi sẽ cấm một ai đó hoặc xóa tài khoản của họ nếu họ từ chối tuân thủ các nguyên tắc và gây đe dọa tới cộng đồng. Những hành động sau được coi là vi phạm rất nghiêm trọng:

  • Nội dung rác
  • Phát ngôn thù hận
  • Sử dụng ngôn ngữ mang tính xúc phạm
  • Rình rập và bắt nạt
  • Đăng tài liệu, nội dung không phù hợp
  • Không tuân thủ quy định của chúng tôi

Vui lòng không báo cáo một người nếu tất cả những gì họ làm chỉ là thể hiện quan điểm mà bạn không thích. Chúng tôi không xóa tài khoản vì không đồng tình với quan điểm cá nhân, miễn là họ thể hiện một cách tôn trọng và không tấn công cá nhân hay một nhóm người nào. 

1. Nếu ai đó đang làm phiền cá nhân bạn, bạn có thể chặn họ.

2. Nếu bạn muốn báo cáo ai đó đã có tài khoản vi phạm các quy định, vui lòng điền vào mẫu Gửi báo cáo lỗi và chọn [Báo cáo lạm dụng] từ danh sách "Loại vấn đề" thả xuống. Bao gồm ảnh chụp màn hình và tên người dùng có liên quan để chúng tôi có thể điều tra.