Streak là gì?

Streak là số ngày liên tục bạn hoàn thành một bài học. Sau khi bạn hoàn thành một bài học trên ứng dụng hoặc trên web, streak của bạn sẽ tăng lên 1 ngày. Bạn nhận được phần thưởng hàng ngày khi đạt được Mục tiêu KN hằng ngày. Bạn sẽ đặt mục tiêu khi tạo tài khoản Duolingo và có thể thay đổi mục tiêu tại: https://www.duolingo.com/settings/coach.

Biểu tượng Streak là một ngọn lửa nhỏ mceclip0.png. Nếu bạn chưa đạt streak, ngọn lửa sẽ có màu xám. Ngọn lửa sẽ cháy lên màu vàng cam khi bạn đạt mục tiêu streak và hoàn thành bài học của ngày hôm đó. 

Hãy cố gắng giữ streak và xem thử bạn sẽ giữ được bao lâu nhé! 

 

Cách trang bị streak freeze

Dùng streak freeze để chắc rằng bạn không mất streak khi bạn quên luyện tập trong một ngày. Bạn cần phải mua streak freeze trước ngày mà bạn bỏ lỡ bài học. Bạn có thể trang bị sẵn tối đa 2 streak freeze mỗi lần.

mceclip0.png


Bạn có thể mua Streak freeze qua cửa hàng trên ứng dụng và trên web.

Trên Web:

Nhấn vào biểu tượng Cửa hàng ở phía trên.

Trên ứng dụng Android và iOS:

Nhấn vào thẻ Cửa hàng (bên dưới).