Làm thế nào tôi có thể đề xuất một khóa học ngôn ngữ mới?

Đội ngũ Duolingo luôn cố gắng dành nỗ lực vào việc xây dựng những khóa học ngôn ngữ miễn phí để giúp càng nhiều người học trên thế giới càng tốt. Các khóa học được cộng đồng tình nguyện viên, những người đóng góp vào Incubator. Bạn có thể động viên những đội ngũ bạn yêu thích và theo dõi tiến trình của họ khi họ gần đến đích. Bạn cũng có thể đăng ký để được nhận thông báo khi khóa học bạn mong muốn khả dụng bằng cách chọn nó trên trang khóa học.

Nếu bạn nói hai ngôn ngữ và muốn giúp giảng dạy người khác, bạn cũng có thể gửi mẫu đơn để đóng góp cho một khóa học mới. Những khóa học ngôn ngữ đề xuất được xem xét liệu có đủ những ứng viên tuyệt vời để xây dựng khóa học và có đủ người học và người thử nghiệm để giúp cải thiện chúng không.

Chúng tôi có một danh sách dài những khóa học chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp và chúng tôi cũng theo dõi diễn đàn và những hồ sơ để có định hướng cho những khóa học mới tiềm năng. Nếu bạn muốn đề xuất một ngôn ngữ, chúng tôi khuyến khích bạn vào diễn đàn, tìm kiếm những đề xuất đã có từ trước và thêm bình chọn hoặc bình luận cho những bài đăng có sẵn. Điều này sẽ giúp cho yêu cầu trở nên phổ biến hơn và và nổi bật hơn, khuyến khích mọi người bình chọn thêm.