Incubator là gì?

Incubator của Duolingo cho phép hàng trăm tình nguyện viên mang sức sống mới đến cho các khóa học ngôn ngữ. Bạn có thể nộp đơn tham gia vào một trong những đội ngũ những người đam mê ngôn ngữ để xây dựng và duy trì các khóa học. Giống như Duolingo, cộng đồng truyền cảm hứng của những người đóng góp này tin vào sứ mệnh giáo dục miễn phí cho cả thế giới.

Bạn có thể đọc thêm về việc đóng góp cho dự án độc lập này tại trang Điều khoản và Điều kiện (bằng tiếng Anh).