KN là gì?

Khi học trên Duolingo, bạn nhận được điểm được gọi là điểm kinh nghiệm, viết tắt là KN.

Bạn có thể kiếm KN theo nhiều cách:

  • Các bài học đơn lẻ = 10 KN (+ có thể có KN thưởng thêm)
  • Luyện tập kỹ năng (sau khi bạn đạt cả 5 cấp độ của một kỹ năng!) = 10KN*
  • Luyện tập (truy cập từ biểu tượng quả tạ hoặc thẻ trái tim) = 10 KN
  • Mở khóa kỹ năng (khi bạn nhấn vào biểu tượng chìa khóa để nâng cấp một kỹ năng ) = 20 KN
  • Điểm Kiểm Tra = 50 KN
  • Bài kiểm tra trình độ = 100 KN
  • Kho Truyện Duolingo (hiện chỉ có trên một số ngôn ngữ)

Bạn sẽ không nhận được KN khi tham gia Tinycards.

Xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn tiếp tục thử các tính năng mới, nên trải nghiệm của những người dùng có thể khác nhau đôi chút. KN có thể thay đổi.

 

*Với một hoạt động đầu tiên trong ngày, bạn sẽ nhận được 10 KN. Sau đó, nhận được 5 KN cho hoạt động luyện tập thứ hai, sau đó nhận 0 KN cho hoạt động thứ ba thực hiện trong cùng ngày.