Làm cách nào để chỉnh sửa hoặc xóa một nhận xét?

Để chỉnh sửa một nhận xét nhằm sửa lỗi đánh máy hoặc thêm thông tin, hãy chọn "Sửa đổi" ở ngay bên dưới nhận xét đó. Bạn chỉ có thể sửa nhận xét của chính mình.

How_do_I_edit_or_delete_a_comment_-_VI_-_1.JPG

Nếu bạn cảm thấy hối tiếc vì đã đăng một nhận xét, hoặc vô tình đăng trùng, bạn có thể xóa nhận xét bằng cách chọn nút "Xóa" ở bên dưới nhận xét đó. Bạn chỉ có thể xóa nhận xét của chính mình.

How_do_I_edit_or_delete_a_comment_-_VI_-_2.JPG

Người điều phối có thể xóa nhận xét mà không cần báo trước nếu nhận xét của bạn vi phạm Nội quy Diễn Đàn của Duolingo.