Làm thế nào tôi có thể học nhiều ngôn ngữ cùng lúc?

Để thêm ngôn ngữ mới vào hồ sơ của bạn, đi tớihttps://www.duolingo.com/courses, chọn một ngôn ngữ và ấn "bắt đầu khóa học." Bạn có thể đổi ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng để học bằng cách chọn từ mục trỏ xuống ở bên phải phía trên của trang.

Việc thêm ngôn ngữ sẽ không làm bạn mất đi tiến trình ở các khóa học hiện tại. Bạn có thể hoán đổi những khóa học bạn đã tham gia bằng cách ấn vào biểu tượng lá cờ ở góc phải phía trên của Duolingo và chọn một lá cờ khác từ danh sách trỏ xuống.

Nếu bạn đổi ngôn ngữ gốc (ngôn ngữ mà bạn dùng để học), một vài cây ngôn ngữ hiện tại của bạn có thể "biến mất" khỏi danh mục của bạn. Đừng lo! Chúng vẫn còn. Để xem lại chúng, chỉ cần đổi ngôn ngữ gốc của bạn trở về như ban đầu. Cây kỹ năng hiển thị tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn lựa chọn là ngôn ngữ gốc của mình.