Thông tin của tôi có được an toàn không?

Khi bạn tạo một tài khoản Duolingo, bạn chọn một tên đăng nhập và cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, địa chỉ này sẽ không bị công khai. Bạn cũng có thể đăng ký bằng ủy nhiệm sử dụng thông tin tài khoản Google hoặc Facebook. Những người dùng khác của Duolingo sẽ thấy tên đăng nhập/tên người dùng bạn đã chọn. Vui lòng lưu ý rằng bạn bè của bạn có thể tìm thấy bạn bằng chức năng tìm kiếm nếu họ biết địa chỉ email bạn đã dùng để đăng ký tài khoản.

Nếu bạn là một học sinh, sinh viên sử dụng Duolingo cho học đường, giáo viên có thể thấy email của bạn (và học viên có thể thấy email của giáo viên).

Vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi (bằng tiếng Anh) để biết thêm thông tin về quyền riêng tư. Để yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem bài viết này.

Lưu ý: nếu bạn là phụ huynh hoặc giáo viên sử dụng Duolingo cho học đường, vui lòng xem nội dung này.