Làm cách nào để đăng ký và đăng nhập?

Cập nhật lần cuối: Tháng Hai, 2020

Bạn có thể đăng ký bằng cách tạo một tài khoản Duolingo mới với địa chỉ email của bạn hoặc sử dụng tài khoản Google hay Facebook hiện có của bạn.  

 

Trên web:

Để tạo tài khoản mới, ấn nút "Bắt đầu" màu xanh trên www.duolingo.com và thực hiện theo hướng dẫn để tạo hồ sơ Duolingo và bắt đầu học.

Nếu bạn đã có tài khoản Duolingo, bạn có thể ấn vào nút "Đăng nhập" trên www.duolingo.com để nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu. Trong trường hợp bạn không nhớ mật khẩu của mình, chỉ cần ấn vào "Quên mật khẩu?" và cung cấp địa chỉ email của bạn. 

How_do_I_sign_up__1_.JPG

 

Trên Ứng dụng Android Ứng dụng iOS :

Để tạo tài khoản mới, ấn nút "Bắt đầu" và thực hiện theo hướng dẫn để tạo Hồ sơ Duolingo. Quá trình này bao gồm: chọn một ngôn ngữ để học, chọn mục tiêu hằng ngày, bắt đầu với cơ bản hoặc bài Kiểm tra Trình độ, và tạo Hồ sơ của bạn với tên đăng nhập và địa chỉ email.

Nếu bạn đã có một tài khoản Duolingo, vui lòng ấn "Tôi đã có tài khoản" và nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập.

How_do_I_sign_up__2_.JPG

* Nếu bạn không ở trên trang đăng nhập

trên thiết bị iOS và thiết bị Android

1) Đi đến biểu tượng "Hồ sơ".

How_do_I_sign_up__3_.JPG

2) Ấn "Đăng nhập" và nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu. Bạn chỉ cần ấn "Tạo Tài khoản" nếu bạn cần tạo một tài khoản Duolingo. 

How_do_I_sign_up__4_.JPG

 

*Nếu tình cờ bạn đã tạo một tài khoản mới rồi, bạn có thể đăng xuất bằng cách thực hiện theo hướng dẫn sau.

trên thiết bị iOS

1) Đi đến "Hồ sơ".

2) Đi đến biểu tượng "Cài đặt"

How_do_I_sign_up__5_.JPG

3) Kéo xuống và nhấn "Đăng xuất". Bạn sẽ quay về trang đăng nhập và tại đây bạn có thể ấn "Tôi Đã Có Tài Khoản" và nhập email/tên đăng nhập đúng và mật khẩu để đăng nhập. 

How_do_I_sign_up__6_.JPG