Xử lý sự cố

Cộng đồng Duolingo cực kỳ uyên bác và nhiệt tình giúp đỡ. Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ tìm thấy điều bạn đang tìm kiếm trong diễn đàn xử lý sự cố

Nếu trang web tải chậm, bị dừng tải không mong muốn, bị lỗi về âm thanh/hình ảnh/tải trang bị lỗi, vui lòng kiểm tra hiện trạng các dịch vụ trước khi đăng câu hỏi.