Beta và xa hơn nữa. Những giai đoạn trong tiến trình của khóa học là gì?

Một khóa học ở Giai đoạn 1 nghĩa đang trong quá trình xây dựng và chưa thể tiếp cận hay thử nghiệm.

Giai đoạn 2 ("Giai đoạn Beta") bắt đầu khi khóa học đã hoàn thành và được công bố công khai. Vào thời điểm này, đội ngũ bắt đầu cải thiện nội dung với sự giúp đỡ từ phản hồi của người dùng và thông qua kiểm tra toàn diện.

Khóa học hoàn thành sang Giai đoạn 3 khi mọi nút thắt được tháo gỡ và mọi việc suôn sẻ. Tuy nhiên, thậm chí trong Giai đoạn 3, chúng tôi vẫn tiếp tục tối ưu hóa mỗi khóa học để mang đến những trải nghiệm học tập hiệu quả và bổ ích nhất.