Làm cách nào để báo cáo một vấn đề về một câu hoặc nội dung dịch thuật?

Khi bạn có phản hồi về lỗi trong các câu hay phần dịch thuật, vui lòng báo cáo câu bị lỗi trực tiếp cho những người đóng góp khóa học.

1. Sau khi gửi câu trả lời của bạn, hãy chọn "Báo cáo". Trên di động, nút "Báo cáo" thể hiện qua biểu tượng lá cờ.

How_do_I_report_a_problem__1_.JPG

2. Chọn một lựa chọn tùy thuộc vào vấn đề bạn muốn báo cáo. Ví dụ, bạn có thể chọn "Câu trả lời của tôi lẽ ra nên được chấp nhận." Điều này sẽ làm nổi bật những lỗi có thể có để người đóng góp khóa học thấy.

How_do_I_report_a_problem__2_.JPG

3. Chọn "Thiếu phần Âm thanh" nếu không có phần âm thanh nào trong bài tập, đặc biệt quan trọng đối với những bài tập đòi hỏi nghe âm thanh để chọn đáp án.

How_do_I_report_a_problem__3_.JPG

4. Chọn "Các gợi ý nghĩa của từ khi di chuột bị sai" nếu phần giải nghĩa không đúng xuất hiện khi bạn di chuột vào từ.

How_do_I_report_a_problem__4_.JPG

5. Chọn "Thiếu phần các gợi ý nghĩa của từ khi di chuột" nếu thiếu phần giải nghĩa từ khi bạn di chuột vào từ.

How_do_I_report_a_problem__5_.JPG

6. Nếu có sự khác biệt giữa âm thanh khi làm bài dịch, vui lòng chọn "Âm thanh không chính xác". Bạn cũng sẽ thấy lựa chọn này trong các bài tập nói.

How_do_I_report_a_problem__6_.JPG

7. Nếu những lý do trên đều không phù hợp với vấn đề, vui lòng chọn "Xảy ra lỗi khác".

How_do_I_report_a_problem__7_.JPG

Tất cả những phản hồi này sẽ được chuyển trực tiếp tới người đóng góp khóa học và họ sẽ tập hợp các báo cáo để sửa lỗi và thêm các nội dung dịch có thể được chấp thuận cho cụm từ.