Làm cách nào để báo cáo một vấn đề của khóa học?

Đối với các khóa học ngôn ngữ bạn có thể báo cáo hai loại vấn đề. Bạn có thể báo cáo vấn đề về một câu cụ thể, hoặc bạn có thể đưa ra phản hồi chung về khóa học ngôn ngữ.

Khi bạn có phản hồi về lỗi ở một câu cụ thể và nội dung dịch thuật, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn tại đây. Phản hồi này sẽ được gửi trực tiếp tới những người đóng góp khóa học, và họ sẽ tập hợp các báo cáo để sửa lỗi và thêm các nội dung dịch có thể được chấp thuận cho cụm từ.

Nếu bạn có phản hồi chung về một khóa học ngôn ngữ (ví dụ như giọng nói được sử dụng, câu hỏi ngữ pháp, hoặc chỉ muốn khen ngợi nhóm), vui lòng liên lạc trực tiếp với nhóm Incubator của khóa học đó. Bạn có thể liên lạc với họ thông qua diễn đàn dành riêng cho khóa học của họ:

1. Ấn vào nút Thảo luận ở phần trên của trang:

How_to_report_issue__1_.jpg

2. Ở phía bên phải, bạn sẽ thấy danh sách các diễn đàn bạn đang tham gia. Bạn có thể chọn vào một diễn đàn để tách riêng và đăng câu hỏi cũng như phản hồi mới. Bạn có thể quản lý danh sách theo dõi bằng cách ấn vào nút "Sửa đổi" ở thanh bên.

How_to_report_issue__2_.jpg

3. Một cửa sổ phụ sẽ xuất hiện. Chọn diễn đàn bạn muốn theo dõi bằng cách ấn "Đăng ký theo dõi". Ấn vào vùng bên ngoài cửa sổ phụ để đóng cửa sổ đăng ký.

How_to_report_issue__3_.jpg

4. Chọn diễn đàn thích hợp và đăng phản hồi của bạn trực tiếp tới những người đóng góp và những học viên cùng học!