Múi giờ tôi đang cài đặt là gì?

Múi giờ của bạn sẽ đồng nhất với múi giờ tại địa điểm bạn tạo tài khoản. 

Tuy nhiên, múi giờ của bạn sẽ tự động thay đổi khi múi giờ trên thiết bị của bạn được cập nhật (ví dụ, như khi bạn du lịch). Bạn có thể cần tắt đi và mở lại ứng dụng và chắc rằng múi giờ trên thiết bị của bạn đã được thay đổi. 

Bảng xếp hạng Câu lạc bộ Duolingo của bạn sẽ được làm mới vào lúc 00:00 UTC ngày thứ Hai.