Làm thế nào để báo cáo một lỗi?

Nếu bạn nghĩ rằng Duolingo đang hoạt động không như mong đợi, chúng tôi rất trân trọng việc bạn báo cho chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi tập hợp các báo cáo lỗi do người dùng gửi để phát hiện tình huống khẩn cấp và các vấn đề khác. Vui lòng lưu ý rằng không phải lúc nào cũng có trả lời riêng biệt cho các báo cáo lỗi, nhưng đội ngũ phát triển của chúng tôi giám sát tất cả các báo cáo và những báo cáo này giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm cho tất cả người học. Bạn có thể báo cáo lỗi trực tiếp cho chúng tôi bằng cách ấn vào đây. Vui lòng xem xét để việc trình bày chi tiết nhất có thể, bao gồm thông tin thiết bị, tên người dùng, miêu tả chuỗi các hành động bạn đã đang thực hiện khi vấn đề xảy ra và đồng thời hãy chụp màn hình để gửi cùng báo cáo.

Nếu bạn gặp vấn đề khi mua hàng hoặc một vấn đề liên quan tới Duolingo Plus, vui lòng chọn "Vấn đề mua hàng" trong danh mục trỏ xuống trong mẫu.

Nếu bạn đang bị khóa tài khoản vì không nhận được email từ Duolingo, vui lòng đọc bài này trước.