Micrô của tôi đang không hoạt động. Tôi có thể sửa như thế nào?

Trước khi bạn bắt đầu, nếu bạn đang gặp lỗi tải trang hoặc tốc độ tải chậm, vui lòng kiểm tra "Duolingo hiện đang gặp sự cố phải không?" để xem liệu chúng tôi có đang gặp vấn đề gì không.

1. Kiểm tra xem bạn có đang dùng trình duyệt Google Chrome. Các bài tập liên quan tới micrô chỉ hoạt động trên Chrome.

2. Hãy chắc rằng bản thân chiếc micrô không bị hỏng. Hãy thử bằng cách bật lên, cắm vào và xem micrô có hoạt động trên các thiết bị khác không. Bạn cũng có thể thử tải lại trang hoặc khởi động lại máy tính và trình duyệt xem có tác dụng không.

3. Đi tới trang cài đặt của bạn.

 

My_microphone_is_not_working_How_can_I_fix_it_1.png

My_microphone_is_not_working_How_can_I_fix_it_2.png

 

4. Giả sử bạn đang dùng Chrome, hãy chắc rằng Duolingo được thêm vào danh sách các website "được phép" sử dụng micrô. Nếu bạn đã từng từ chối cấp quyền này trước đây, thì bạn phải tự thay đổi lại trong cài đặt Chrome của mình. Thêm thông tin tại đây.

5. Nếu micrô vẫn không hoạt động, hãy cân nhắc gửi một báo cáo lỗi. Bạn có thể tắt micrô (và những câu hỏi yêu cầu dùng micrô xuất hiện) khi bạn muốn bằng cách chuyển micrô sang chế độ "tắt" trong trang cài đặt của bạn.