Làm cách nào khi micrô không hoạt động?

Nếu bạn gặp vấn đề với micrô và các bài tập nói, vui lòng làm theo hướng dẫn phía dưới dành cho từng nền tảng (web, iOS hoặc Android). LƯU Ý: một số khóa học sẽ không có bài tập nói. 

Web  

Để luyện tập kỹ năng nói, bạn cần cấp quyền cho phép Duolingo sử dụng micrô trên Google Chrome. Hiện tại Chrome là trình duyệt web duy nhất hỗ trợ nhận dạng giọng nói.


Lần đầu tiên sử dụng Duolingo trên Google Chrome, trình duyệt sẽ yêu cầu bạn cấp quyền cho phép Duolingo sử dụng micrô. Bạn sẽ thấy yêu cầu này ở góc trái phía trên màn hình và bạn cần chọn "cho phép".

mceclip22.png

Nếu bạn vô tình chọn "Chặn" không cho Duolingo sử dụng micrô của bạn, thì các bài tập nói cần sử dụng micrô sẽ không hoạt động được. Có hai cách đơn giản để bạn chỉnh sửa cấp quyền cho phép Duolingo sử dụng micrô.

1. Khi bạn đang làm bài tập nói có yêu cầu sử dụng micrô, bạn sẽ thấy biểu tượng máy quay ở phía cuối thanh địa chỉ của trình duyệt. Nhấn vào biểu tượng máy quay trên thanh địa chỉ, chọn "Luôn cho phép https://www.duolingo.com sử dụng micrô của bạn", sau đó ấn "Hoàn tất".

23.png


2. Một cách khác để cấp quyền là ấn vào khóa "Bảo mật" ngay đầu thanh địa chỉ của trình duyệt. Bạn sẽ thấy một màn hình phụ xuất hiện để chọn cho phép micrô. Ấn "Cho phép" hoặc kéo bật và tải lại trang để cập nhật cài đặt bạn vừa thay đổi. 

mceclip1.png

 

iOS

Nếu bạn gặp phải vấn đề với các bài tập nói trong ứng dụng Duolingo trên iOS, vui lòng kiểm tra những cài đặt/cấp quyền dưới đây:

  • ĐÃ BẬT bài tập nói trong cài đặt ứng dụng Duolingo iOS (mở mục Hồ sơ > Cài đặt > Bài tập nói)
  • ĐÃ BẬT quyền truy cập micrô trong cài đặt iOS (mở Cài đặt ứng dụng > Bảo mật > Micrô > Duolingo)
  • ĐÃ BẬT tính năng nhận diện giọng nóitrong cài đặt ứng dụng iOS (mở Cài đặt ứng dụng > Bảo mật > Nhận diện giọng nói > Duolingo). Ứng dụng Duolingo iOS sử dụng phần mềm nhận diện giọng nói của Apple, nên bạn cần cấp quyền này cho ứng dụng.

mceclip0.png

Android

Nếu bạn gặp phải vấn đề với các bài tập nói trong ứng dụng Duolingo trên Android, vui lòng kiểm tra những cài đặt/cấp quyền dưới đây:

  • ĐÃ BẬT bài tập nói trong cài đặt ứng dụng Duolingo Android (mở mục Hồ sơ > Cài đặt > Bài tập nói)
  • Đã bật quyền truy cập micrô sang CHO PHÉP Duolingo trong cài đặt thiết bị Android của bạn
  • Đã bật quyền truy cập micrô sang CHO PHÉP ứng dụng Google. Ứng dụng Duolingo Android sử dụng phần mềm nhận dạng giọng nói của Google trong bài tập nói.