Những con số hiển thị bên cạnh lá cờ của mọi người là gì?

Nếu bạn có được một số điểm KN nhất định, bạn sẽ được "tăng cấp", nghĩa là cấp độ gắn với ngôn ngữ bạn đang học sẽ tăng. Cấp độ hiển thị nỗ lực học ngôn ngữ của bạn trên Duolingo. 

Bạn đạt những cấp độ mới khi bạn đã tích luỹ đủ số điểm kỹ năng cần thiết cho từng cấp độ. Hiện tại có 25 cấp độ cho mỗi ngôn ngữ và bạn có thể tiếp tục tăng cấp sau khi hoàn thành cây ngôn ngữ bằng cách luyện tập và kiếm thêm nhiều điểm hơn.