Làm cách nào tôi có thể bỏ qua phần cơ bản?

Nếu bạn đã có kinh nghiệm với một ngôn ngữ và cảm thấy các bài học quá dễ, có một số cách để đẩy nhanh tiến trình, học vượt bằng cách mở khóa các kỹ năng và bài học còn ở màu xám. 

 

1. Làm bài thi đầu vào. Cách này có thể sử dụng ngay lần đầu tiên bạn bắt đầu một cây ngôn ngữ mới để đảm bảo rằng bạn được phân vào cấp độ không quá dễ với bản thân. 

  

2. Nếu bạn muốn thi vượt nhiều kỹ năng cùng lúc, bạn có thể ấn vào mốc kiểm tra (hình ổ khóa) trên suốt cây kỹ năng ở trang chủ. Vượt qua bài thi sẽ mở khóa tất cả kỹ năng nằm trên mốc này ở cây.