Làm cách nào để bỏ qua phần cơ bản?

Nếu bạn đã biết một ngôn ngữ từ trước và cảm thấy các bài học quá dễ, có một vài cách để đẩy nhanh tiến trình, học vượt bằng cách mở khóa các bài học và kỹ năng màu xám.

 

1. Làm bài kiểm tra trình độ. Bạn có thể lựa chọn kiểm tra trình độ khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới để đảm bảo bạn không gặp những nội dung học quá dễ.

https://i.imgur.com/prGqsDD.png

  

2. Nếu bạn muốn mở khóa/thi vượt nhiều kỹ năng cùng lúc, bạn có thể ấn vào những điểm kiểm tra trải dọc theo khóa học ở trang chủ. Khi vượt qua Điểm kiểm tra bạn sẽ mở khóa được cấp độ 1 của tất cả các kỹ năng ở phía trên. Khi đã hoàn thành một Điểm kiểm tra bạn sẽ không thể hoàn tác.

https://i.imgur.com/WYiYEp7.png

 

3. Thi vượt từng kỹ năng riêng lẻ:  Bạn có thể hoàn thành một bài kiểm tra kỹ năng để học vượt từng cấp độ của bất kỳ kỹ năng nào*. Chỉ cần ấn vào kỹ năng, và chọn biểu tượng chìa khóa. Nếu bạn làm sai hơn 3 câu, bài kiểm tra vượt kỹ năng sẽ kết thúc.

 

https://i.imgur.com/xUfjOkL.png

 

*Các kỹ năng ngữ pháp sẽ không có tính năng thi vượt vì thường chỉ có 1 hoặc 2 cấp độ.