Làm cách nào để bỏ qua phần cơ bản?

Nếu bạn đã có kinh nghiệm với một ngôn ngữ và cảm thấy các bài học quá dễ, có một vài cách để đẩy nhanh tiến trình, học vượt bằng cách mở khóa các bài học và kỹ năng màu xám.

 

1. Làm bài kiểm tra trình độ. Bạn có thể chọn trong lần đầu tiên bắt đầu học một ngôn ngữ mới để đảm bảo rằng bạn sẽ được xếp vào cấp độ không quá dễ.

Bez_tytu_u.png

2. Nếu bạn muốn mở khóa/thi vượt nhiều kỹ năng một lúc, bạn có thể ấn vào các điểm kiểm tra (biểu tượng Lâu đài) được đặt trên khắp cây kỹ năng ở trang chủ. Khi vượt qua Điểm kiểm tra này bạn sẽ mở khóa được cấp độ 1 của mọi kỹ năng phía trên. Khi bạn đã hoàn thành một Điểm kiểm tra, bạn sẽ không thể hoàn tác.

How_can_I_skip_the_basics_-_VI_-_2.JPG