Làm thế nào để xóa một ngôn ngữ khỏi hồ sơ của tôi?

Một vài người dùng quyết định họ không thích khóa học đang học hoặc muốn bắt đầu lại khóa học từ đầu. Vậy làm thế nào để đặt lại cây ngôn ngữ hoặc xóa hẳn đi?

Ghi chú: bạn phải luôn có một khóa học. Bạn không thể xóa một khóa học nếu đó là khóa học duy nhất bạn đang học.

 

 

  • Đến trang "Ngôn ngữ" bằng cách chọn Học ngôn ngữ trong danh sách ở phía bên phải màn hình.

 

 

 

  • Màn hình xuất hiện sẽ thể hiện tất cả các khóa học bạn đã đăng ký học với cùng một ngôn ngữ giao diện (ngôn ngữ gốc). 

  • Chọn "Đặt lại tiến trình" (nút màu xanh) nếu bạn muốn bắt đầu lại từ đầu cây. Chọn "Gỡ bỏ" (nút lớn màu đỏ) nếu bạn muốn gỡ bỏ cây ngôn ngữ và mọi thứ liên quan, ví dụ như lá cờ nhỏ hiển thị cạnh tên bạn hoặc trên hồ sơ của bạn.

 

  • Nếu bạn có những khóa học qua ngôn ngữ nguồn khác, bạn sẽ phải chuyển đổi sang ngôn ngữ đó rồi lặp lại các bước trên để xóa khóa học. Nếu chỉ có một ngôn ngữ thể hiện trên màn hình này, nút "Gỡ bỏ" sẽ bị vô hiệu và bạn chỉ có thể "Đặt lại tiến trình".

 

Vui lòng lưu ý rằng việc gỡ bỏ hoặc đặt lại một khóa học là không thể hoàn tác.

 

Nếu bạn gỡ bỏ một ngôn ngữ, bạn luôn có thể thêm lại sau đó, nhưng tất cả tiến trình học của bạn sẽ bị mất và bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu cây.