Làm thế nào tôi có thể tắt tài khoản Duolingo của mình?

Để tắt toàn bộ hồ sơ của tôi, ấn "Tắt tài khoản của tôi" trong phần cài đặt của bạn tại: https://www.duolingo.com/settings/account.

Hãy cẩn thận vì làm vậy sẽ tắt tất cả các tài khoản gắn với Duolingo của bạn!

Tài khoản của bạn sẽ được tắt hoàn toàn, nhưng bạn có thể tự mở lại khi đăng nhập lại. Nếu bạn đóng tài khoản, tên đăng nhập và địa chỉ email gắn với tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ để không ai khác có thể đăng ký với những thông tin đó. Tất cả tin nhắc bạn đã đăng trong diễn đàn bằng tài khoản đó sẽ xuất hiện là [người dùng đã tắt tài khoản], trừ trường hợp bạn mở lại tài khoản.

Xin lưu ý rằng nếu bạn là thành viên Duolingo Plus thông qua ứng dụng di động, tắt tài khoản sẽ không tạm dừng việc trả phí Plus, vì việc tính phí do Apple hoặc Google thực hiện. Vui lòng xem thêm tại bài viết này nếu bạn cần thay đổi cài đặt thanh toán Plus trên Apple và Google.

 

Nếu có ai đã sử dụng email của bạn để đăng ký sử dụng Duolingo mà không được bạn đồng ý, vui lòng xem bài viết "Có ai đó đã tạo tài khoản Duolilngo với email của tôi. Làm thế nào tôi có thể xóa nó và hủy đăng ký?"

Nếu bạn đang tìm cách để xóa hoàn toàn thông tin và tài khoản của bạn, vui lòng xem bài viết Làm thế nào tôi có thể xóa tài khoản và dữ liệu của mình? (tên đăng nhập của bạn sẽ không được lưu giữ cho bạn nếu bạn chọn lựa chọn này).

Để có thêm thông tin về tài khoản và quyền riêng tư, vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi (bằng tiếng Anh). Nếu bạn có yêu cầu khẩn cấp nào liên quan vấn đề này, vui lòng gửi email đến privacy@duolingo.com.